А. М. Ураимова

Тема рус.: ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Тема кыр.: АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ КӨРКӨМ ЧЫГАРМАЛАРДАГЫ МЕТОНИМИЯНЫН КОЛДОНУЛУШУ
Тема анг.: THE USE OF METONYMY IN ENGLISH LITERATURE
Авторы рус.: А. М. Ураимова
Авторы кыр.: А. М. Ураимова
Авторы анг.: A. M. Uraimova
Страницы: 149-155
Скачать