Б.Н. Жабытай ,А.А. Асанова

Тема рус.: АГЛОМЕРАЦИЯНЫН АЛКАГЫНДАГЫ КАПИТАЛДЫК ШААРДЫН ИНФРАКУРАМЫН ӨНҮКТҮРҮҮ
Тема кыр.: АГЛОМЕРАЦИЯНЫН АЛКАГЫНДАГЫ КАПИТАЛДЫК ШААРДЫН ИНФРАКУРАМЫН ӨНҮКТҮРҮҮ
Тема анг.: THE DEVELOPMENT OF THE CAPITAL CITY INFRASTRUCTURE WITHIN THE AGGLOMERATION
Авторы рус.: Б.Н. Жабытай ,А.А. Асанова
Авторы кыр.: Б.Н. Жабытай ,А.А. Асанова
Авторы анг.: B.N. Zhabytay,A. A. Asanova
Страницы: 21-31
Скачать