Z.M. Sagadieva

Тема рус.: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (на материалах речи первого президента РК в ООН)
Тема кыр.: АЗЫРКЫ САЯСИЙ ДИСКУРСТУ КОТОРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (Казакстандын биринчи президентинин БУУдагы сүйлөгөн сөзүнүн материалында)
Тема анг.: PECULIARITIES OF TRANSLATION OF MODERN POLITICAL DISCOURSE (based on the materials of the speech of the first president of the Republic of Kazakhstan at the UN)
Авторы рус.: З.М. Сагадиева
Авторы кыр.: З.М. Сагадиева
Авторы анг.: Z.M. Sagadieva
Страницы: 117-125
Скачать