Д. Ж. Исакова,Б. К. Тыналиева,Дж. О. Абдырахманова,Н. А. Масимова

Тема рус.: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 12-15 ЛЕТ
Тема кыр.: 12-15 ЖАШТАГЫ ВОЛЕЙБОЛЧУ КЫЗДАРДЫН АНТРОПОМЕТРИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНҮН САЛЫШТЫРМАЛУУ АНАЛИЗИ
Тема анг.: COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF VOLLEYBALL PLAYERS 12-15 YEARS OLD
Авторы рус.: Д. Ж. Исакова,Б. К. Тыналиева,Дж. О. Абдырахманова,Н. А. Масимова
Авторы кыр.: Д. Ж. Исакова,Б. К. Тыналиева,Дж. О. Абдырахманова,Н. А. Масимова
Авторы анг.: D. Zh. Isakova, B. K. Tynalieva,Dz.O. Abdyrakhmanova, N.A. Massimova
Страницы: