Курманбекова Г. Т., Чекиров К. Б.

Тема рус.: РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Тема кыр.: КЫРГЫЗСТАНДА БИОТЕХНОЛОГИЯНЫН ӨНҮГҮҮСҮ
Тема анг.: DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY IN KYRGYZSTAN
Авторы рус.: Курманбекова Г. Т., Чекиров К. Б.
Авторы кыр.: Курманбекова Г. Т., Чекиров К. Б.
Авторы анг.: G. T. Kurmanbekova, K. B. Chekirov
Страницы: