B.T. Abulkairova

Тема рус.: ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПОДМЕНЫ РЕБЕНКА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Тема кыр.: БАЛА АЛМАШТЫРУУНУ ЖАЗЫКТУУ УКУК БУЗУУЛАРДЫН ЖАКЫН КУРАМДАРЫНАН БѲЛҮҮ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Тема анг.: PROBLEMS OF DIFFERENTIATION CHILD SUBSTITUTION FROM ADJACENT STRUCTURES OF CRIMINAL OFFENSES
Авторы рус.: Абулкаирова Б.Т.
Авторы кыр.: Абулкаирова Б.Т.
Авторы анг.: B.T. Abulkairova
Страницы: 164-171
Скачать