Евразийская идея как проект консолидации

Тема рус.: Евразийская идея как проект консолидации
Тема кыр.: Евразиялык идеяны биригуунун проектиси катары корсотуу
Тема анг.: Eurasian idea as a project of consolidation
Авторы рус.: Джанибеков Бектурсун Токомбаевич
Авторы кыр.: Джанибеков Бектурсун Токомбаевич
Авторы анг.: Dzhanibekov Bektursun T.
Страницы: 35-40
RU