Исторические предпосылки евразийской идеи

Тема рус.: Исторические предпосылки евразийской идеи
Тема кыр.: Евразиялык идеянын пайда болушунун тарыхый себептери
Тема анг.: Historical preconditions of the eurasian idea
Авторы рус.: Джанибеков Бектурсун Токомбаевич
Авторы кыр.: Джанибеков Бектурсун Токомбаевич
Авторы анг.: Dzhanibekov Bektursun T.
Страницы: 15-20