Кобоев Фарух Мизимидинович

Тема рус.: Влияние образования на человеческий капитал
Тема кыр.: Санарип экономикасынын өнүгүү шартында базар эмгегинин келечеги
Тема анг.: Influence of education on human capital
Авторы рус.: Кобоев Фарух Мизимидинович
Авторы кыр.: Кобоев Фарух Мизимидинович
Авторы анг.: Koboev Farukh M.
Страницы: 37-44
Скачать